Tin tức

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
21:45 NZD Exports (Dec) 6.72B   6.34B
21:45 NZD Imports (Dec) 7.19B   8.52B
21:45 NZD Trade Balance (YoY) (Dec) -14,460M   -14,980M
21:45 NZD Trade Balance (MoM) (Dec) -475M -1,750M -2,180M
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
07:00 NOK Credit Indicator (YoY) (Dec) 5.5%   5.4%
08:00 CHF KOF Leading Indicators (Jan) 97.2 93.3 91.5
08:00 EUR Spanish CPI (YoY)   5.8% 4.9% 5.7%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM)   -0.3%   0.2%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Jan)   5.8% 4.7% 5.5%
08:00 EUR Spanish HICP (MoM)   -0.5%   -0.1%
08:00 EUR Spanish Retail Sales (YoY) (Dec) 4.0%   -0.5%
09:00 EUR Italian Trade Balance Non-EU (Dec) 4.08B   2.01B
09:00 EUR German GDP (YoY) (Q4)   0.5% 0.8% 1.3%
09:00 EUR German GDP (QoQ) (Q4)   -0.2% 0.0% 0.5%
10:00 EUR Business and Consumer Survey (Jan) 99.9 97.0 97.1
10:00 EUR Business Climate (Jan) 0.69   0.57
10:00 EUR Consumer Confidence (Jan) -20.9 -20.9 -22.1
10:00 EUR Consumer Inflation Expectation (Jan) 17.7   23.2
10:00 EUR Selling Price Expectations (Jan) 31.9   37.8
10:00 EUR Services Sentiment (Jan) 10.7 7.9 7.7
10:00 EUR Industrial Sentiment (Jan) 1.3 -0.6 -0.6
11:00 BRL IGP-M Inflation Index (MoM) (Jan) 0.21% 0.21% 0.45%
11:25 BRL BCB Focus Market Readout      
12:00 EUR Spanish Business Confidence -4.3   -5.1
12:30 BRL Net Debt-to-GDP ratio (Dec) 57.5%   -20.1%
12:30 BRL Budget Balance (Dec) -70.821B   57.000B
12:30 BRL Budget Surplus (Dec) -11.813B -13.650B -70.371B
12:30 BRL Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Dec) 73.5%   74.5%
14:00 EUR French 12-Month BTF Auction 2.875%   2.833%
14:00 EUR French 3-Month BTF Auction 2.330%   2.285%
14:00 EUR French 6-Month BTF Auction 2.578%   2.536%
15:30 USD Dallas Fed Mfg Business Index (Jan) -8.4   -20.0
16:30 USD 3-Month Bill Auction 4.595%   4.575%
16:30 USD 6-Month Bill Auction 4.680%   4.685%
17:16 EUR Italian PPI (MoM) (Dec) 2.9%   2.6%
17:17 EUR Italian PPI (YoY) (Dec) 31.7%   29.4%
18:00 USD Loan Officer Survey      
23:00 KRW Industrial Production (YoY) (Dec) -7.3% -5.1% -3.7%
23:00 KRW Industrial Production (MoM) (Dec) -2.9% -0.2% 0.6%
23:00 KRW Retail Sales (MoM) 1.4%   -1.7%
23:00 KRW Service Sector Output (MoM) (Dec) -0.2%   -0.3%
23:30 JPY Jobs/applications ratio (Dec) 1.35 1.36 1.35
23:30 JPY Unemployment Rate (Dec) 2.5% 2.5% 2.5%
23:50 JPY Industrial Production (MoM) (Dec)   -0.1% -1.2% 0.2%
23:50 JPY Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jan) 0.0%   2.8%
23:50 JPY Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Feb) 4.1%   -0.6%
23:50 JPY Large Retailers' Sales (MoM) 1.1%   -1.3%
23:50 JPY Retail Sales (YoY) (Dec) 3.8% 3.0% 2.5%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Housing Credit (Dec) 0.3%   0.4%
00:30 AUD Private Sector Credit (MoM) (Dec) 0.3% 0.5% 0.5%
00:30 AUD Retail Sales (MoM) (Dec)   -3.9% -0.3% 1.4%
01:30 CNY Chinese Composite PMI (Jan) 52.9   42.6
01:30 CNY Chinese Industrial profit (YoY) (Jul) -4.00%   -3.60%
01:30 CNY Chinese Industrial profit YTD (Dec) -4.0%   -3.6%
01:30 CNY Manufacturing PMI (Jan) 50.1 49.8 47.0
01:30 CNY Non-Manufacturing PMI (Jan) 54.4 52.0 41.6
02:00 SGD Bank Lending 813.5B   816.5B
02:30 SGD Unemployment Rate (Q4)   2.0%   2.0%
03:35 JPY 2-Year JGB Auction -0.009%   0.043%
05:00 JPY Construction Orders (YoY) (Dec) 8.5%   -9.7%
05:00 JPY Household Confidence (Jan) 31.0 30.5 30.3
05:00 JPY Housing Starts (YoY) (Dec) -1.7% 0.5% -1.4%
05:00 SGD Business Expectations (Q4) -25.00   -20.00
06:00 ZAR M3 Money Supply (YoY) (Dec) 8.66% 8.90% 8.76%
06:00 ZAR Private Sector Credit (Dec) 7.73% 8.20% 8.30%
06:30 EUR French Consumer Spending (MoM) (Dec) -1.3% 0.2% 0.6%
06:30 EUR French GDP (YoY)   0.5%   1.0%
06:30 EUR French GDP (QoQ) (Q4)   0.1% 0.2% 0.1%
07:00 EUR German Import Price Index (MoM) (Dec) -1.6% -2.6% -4.5%
07:00 EUR German Import Price Index (YoY) (Dec) 12.6% 12.0% 14.5%
07:00 EUR German Retail Sales (MoM) (Dec) -5.3% 0.2% 1.9%
07:00 EUR German Retail Sales (YoY) (Dec) -6.4% -1.8% -5.9%
07:30 CHF Retail Sales (YoY) (Dec) -2.8% -0.7% -1.4%
07:45 EUR French CPI (YoY) (Jan)   6.0% 6.1% 5.9%
07:45 EUR French CPI (MoM) (Jan)   0.4% 0.5% -0.1%
07:45 EUR French HICP (YoY) (Jan)   7.0% 7.0% 6.7%
07:45 EUR French HICP (MoM) (Jan)   0.4% 0.4% -0.1%
07:45 EUR French PPI (MoM) (Dec) 1.4% 0.0% 1.2%
08:30 HKD M3 Money Supply (Dec) 0.6%   -1.1%
08:55 EUR German Unemployment Change (Jan) -15K 5K -13K
08:55 EUR German Unemployment Rate (Jan) 5.5% 5.5% 5.5%
08:55 EUR German Unemployment (Jan) 2.498M   2.520M
08:55 EUR German Unemployment n.s.a. (Jan) 2.616M   2.454M
09:00 EUR Italian Monthly Unemployment Rate (Dec) 7.8% 7.8% 7.8%
09:00 EUR Spanish Current account (Nov) 5.64B   2.70B
09:00 NOK Central Bank Currency Purchase (Feb) 1,900.0M   1,500.0M
09:00 EUR ECB Bank Lending Survey      
09:30 GBP BoE Consumer Credit (Dec) 0.493B 1.050B 1.488B
09:30 GBP M4 Money Supply (MoM) (Dec) -0.8% 1.2% -1.5%
09:30 GBP Mortgage Approvals (Dec) 35.61K 45.00K 46.19K
09:30 GBP Mortgage Lending (Dec) 3.24B 4.00B 4.26B
09:30 GBP Net Lending to Individuals 3.7B 5.1B 5.7B
10:00 EUR Italian GDP (YoY) (Q4)   1.7% 1.6% 2.6%
10:00 EUR Italian GDP (QoQ) (Q4)   -0.1% -0.2% 0.5%
10:00 INR Federal Fiscal Deficit (Dec) 9,929.76B   9,781.54B
10:00 EUR GDP (QoQ)   0.1% -0.1% 0.3%
10:00 EUR GDP (YoY)   1.9% 2.2% 2.3%
10:10 EUR Italian 10-Year BTP Auction 4.28%   3.96%
10:10 EUR Italian 5-Year BTP Auction 3.70%   3.48%
10:30 EUR German 2-Year Schatz Auction 2.640%   2.580%
11:30 INR RBI Monetary and Credit Information Review      
12:00 MXN GDP (YoY)   3.6% 4.3% 4.3%
12:00 MXN GDP (QoQ)   0.4% 0.3% 0.9%
12:00 INR Infrastructure Output (YoY) (Dec) 7.4%   5.7%
12:00 ZAR Trade Balance (Dec) 5.43B 5.50B 7.30B
13:00 EUR German CPI (YoY) (Jan)     9.2% 8.6%
13:00 EUR German CPI (MoM) (Jan)     1.1% -0.8%
13:00 EUR German HICP (YoY) (Jan)     10.0% 9.6%
13:00 EUR German HICP (MoM) (Jan)     1.4% -1.2%
13:30 USD Employment Benefits (QoQ) (Q4)     1.00%
13:30 USD Employment Cost Index (QoQ) (Q4)   1.1% 1.2%
13:30 USD Employment Wages (QoQ) (Q4)     1.30%
13:30 CAD GDP (YoY)   3.50% 3.10%
13:30 CAD GDP (MoM) (Nov)   0.1% 0.1%
13:55 USD Redbook (YoY)     4.6%
14:00 USD House Price Index (YoY) (Nov)     9.8%
14:00 USD House Price Index (MoM) (Nov)   -0.4% 0.0%
14:00 USD House Price Index (Nov)     392.7
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Nov)   -0.6% -0.5%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Nov)     -0.8%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Nov)   6.8% 8.6%
14:45 USD Chicago PMI (Jan)   45.0 45.1
15:00 USD CB Consumer Confidence (Jan)   109.0 108.3
15:30 USD Dallas Fed Services Revenues (Jan)     -0.6
15:30 USD Texas Services Sector Outlook (Jan)     -19.8
21:00 MXN Fiscal Balance (Dec)     -154.83B
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock   -1.000M 3.378M
21:30 AUD AIG Manufacturing Index (Dec)     44.7
21:45 NZD Employment Change (QoQ) (Q4)   0.3% 1.3%
21:45 NZD Labor Cost Index (YoY) (Q4)   4.3% 3.8%
21:45 NZD Labor Cost Index (QoQ) (Q4)   1.2% 1.1%
21:45 NZD Participation Rate (Q4)   71.70% 71.70%
21:45 NZD Unemployment Rate (Q4)   3.3% 3.3%
22:00 AUD Manufacturing PMI   49.8 50.2
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW Exports (YoY) (Jan)   -11.3% -9.6%
00:00 KRW Imports (YoY) (Jan)   -3.6% -2.5%
00:00 KRW Trade Balance (Jan)   -9.27B -4.69B
00:01 GBP BRC Shop Price Index (YoY)     7.3%
00:30 KRW Nikkei Manufacturing PMI (Jan)     48.2
00:30 JPY Manufacturing PMI (Jan)   48.9 48.9
00:30 IDR Nikkei Manufacturing PMI (Jan)     50.9
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI (Jan)   49.5 49.0
03:35 JPY 10-Year JGB Auction     0.500%
04:00 IDR Core Inflation (YoY) (Jan)   3.33% 3.36%
04:00 IDR Inflation (YoY) (Jan)   5.40% 5.51%
04:00 IDR Inflation (MoM) (Jan)   0.47% 0.66%
05:00 INR Nikkei S&P Global Manufacturing PMI (Jan)   57.4 57.8
05:30 AUD Commodity Prices (YoY)     15.6%
06:00 INR Indian Union Budget         
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM) (Jan)   -0.3% -0.1%
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY) (Jan)   1.9% 2.8%
08:15 EUR Spanish Manufacturing PMI (Jan)   48.0 46.4
08:30 CHF procure.ch PMI (Jan)   54.8 54.1
08:30 HKD GDP (YoY)       -4.5%
08:30 HKD GDP (QoQ)       -2.6%
08:45 EUR Italian Manufacturing PMI (Jan)   49.6 48.5
08:50 EUR French Manufacturing PMI (Jan)   50.8 50.8
08:55 EUR German Manufacturing PMI (Jan)   47.0 47.0
09:00 NOK Manufacturing PMI (Jan)     50.0
09:00 EUR Manufacturing PMI (Jan)   48.8 48.8
09:30 GBP Manufacturing PMI (Jan)   46.7 46.7
10:00 USD OPEC Meeting         
10:00 EUR Italian CPI (YoY) (Jan)     10.1% 11.6%
10:00 EUR Italian CPI (MoM) (Jan)     0.1% 0.3%
10:00 EUR Italian HICP (YoY) (Jan)     11.0% 12.3%
10:00 EUR Italian HICP (MoM) (Jan)     -1.5% 0.2%
10:00 EUR Core CPI (YoY)     5.4% 5.2%
10:00 EUR Core CPI (MoM)     -0.2% 0.6%
10:00 EUR CPI (YoY) (Jan)     9.0% 9.2%
10:00 EUR CPI (MoM)     -0.3% -0.4%
10:00 EUR CPI, n.s.a (Jan)     120.52
10:00 EUR HICP ex Energy & Food (YoY) (Jan)     6.9% 6.9%
10:00 EUR HICP ex Energy and Food (MoM)       0.7%
10:00 EUR Unemployment Rate (Dec)   6.5% 6.5%
10:30 EUR German 10-Year Bund Auction     2.250%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     6.20%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     7.0%
12:00 USD MBA Purchase Index     205.4
12:00 USD Mortgage Market Index     255.3
12:00 USD Mortgage Refinance Index     502.3
12:00 BRL Brazilian PPI (MoM) (Dec)     -0.54%
12:00 ZAR Total Vehicle Sales (YoY) (Jan)     16.20%
12:00 ZAR Total Vehicle Sales (Jan)     41.78K
13:00 BRL S&P Global Manufacturing PMI (Jan)     44.2
13:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (Jan)   170K 235K
14:30 CAD Manufacturing PMI (Jan)     49.2
14:45 USD Manufacturing PMI (Jan)   46.8 46.8
15:00 USD Construction Spending (MoM) (Dec)   -0.1% 0.2%
15:00 USD ISM Manufacturing Employment (Jan)   49.5 51.4
15:00 USD ISM Manufacturing New Orders Index (Jan)     45.2
15:00 USD ISM Manufacturing PMI (Jan)   48.0 48.4
15:00 USD ISM Manufacturing Prices (Jan)   39.5 39.4
15:00 USD JOLTs Job Openings (Dec)   10.230M 10.458M
15:30 USD Crude Oil Inventories   -1.000M 0.533M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.128M
15:30 USD Crude Oil Imports     -1.791M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories     4.267M
15:30 USD Distillate Fuel Production     -0.009M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -1.800M -0.507M
15:30 USD Gasoline Production     -0.034M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles     -0.234M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)   0.5% 0.8%
15:30 USD Gasoline Inventories   1.000M 1.763M
15:30 MXN Manufacturing PMI (Jan)     51.30
18:00 BRL Trade Balance     4.80B
19:00 USD FOMC Statement      
19:00 USD Fed Interest Rate Decision   4.75% 4.50%
19:30 USD FOMC Press Conference         
21:00 BRL Interest Rate Decision   13.75% 13.75%
21:45 NZD Building Consents (MoM) (Dec)     7.0%
21:45 NZD Employment Change (QoQ) (Q4)   0.3% 1.3%
21:45 NZD Participation Rate (Q4)   71.70% 71.70%
21:45 NZD Unemployment Rate (Q4)   3.3% 3.3%
23:00 KRW CPI (YoY) (Jan)   5.0% 5.0%
23:00 KRW CPI (MoM) (Jan)   0.5% 0.2%
23:50 JPY Foreign Bonds Buying     -344.2B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     -83.0B
23:50 JPY Monetary Base (YoY)   -3.2% -6.1%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Building Approvals (MoM) (Dec)     1.0% -9.0%
00:30 AUD NAB Quarterly Business Confidence     9
00:30 AUD Private House Approvals (Dec)       -2.5%
03:35 JPY 10-Year JGB Auction     0.500%
07:00 EUR German Current Account Balance n.s.a (Dec)     16.9B
07:00 EUR German Exports (MoM) (Dec)   -3.3% -0.3%
07:00 EUR German Imports (MoM) (Dec)   -0.8% -3.3%
07:00 EUR German Trade Balance (Dec)   9.2B 10.8B
07:45 EUR French Government Budget Balance (Dec)     -159.3B
08:00 CHF SECO Consumer Climate (Q1)     -38
08:00 EUR Spanish Unemployment Change   -15.2K -43.7K
08:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Jan)     0.54%
09:00 EUR Spanish 10-Year Obligacion Auction     3.306%
11:00 EUR French 10-Year OAT Auction     2.77%
12:00 GBP BoE MPC vote cut (Jan)   0 0
12:00 GBP BoE MPC vote hike (Jan)   7 7
12:00 GBP BoE MPC vote unchanged (Jan)   2 2
12:00 GBP BoE Interest Rate Decision (Jan)   4.00% 3.50%
12:00 GBP BoE MPC Meeting Minutes      
12:30 USD Challenger Job Cuts (Jan)     43.651K
12:30 USD Challenger Job Cuts (YoY)     129.1%
13:00 SGD Manufacturing PMI     49.7
13:15 EUR Deposit Facility Rate (Feb)   2.50% 2.00%
13:15 EUR ECB Marginal Lending Facility     2.75%
13:15 EUR ECB Monetary Policy Statement      
13:15 EUR ECB Interest Rate Decision (Feb)   3.00% 2.50%
13:30 USD Continuing Jobless Claims   1,677K 1,675K
13:30 USD Initial Jobless Claims   200K 186K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     197.50K
13:30 USD Nonfarm Productivity (QoQ) (Q4)     2.4% 0.8%
13:30 USD Unit Labor Costs (QoQ) (Q4)     1.5% 2.4%
13:30 CAD Building Permits (MoM) (Dec)   -5.0% 14.1%
13:45 EUR ECB Press Conference         
14:00 EUR French 10-Year OAT Auction     2.77%
14:15 GBP BoE Gov Bailey Speaks         
15:00 USD Durables Excluding Defense (MoM) (Dec)     6.3%
15:00 USD Durables Excluding Transport (MoM) (Dec)     -0.1%
15:00 USD Factory Orders (MoM) (Dec)   2.3% -1.8%
15:00 USD Factory orders ex transportation (MoM) (Dec)     -0.8%
15:15 EUR ECB President Lagarde Speaks         
15:30 USD Natural Gas Storage     -91B
16:30 USD 4-Week Bill Auction     4.500%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     4.525%
17:30 CHF SNB Chairman Thomas Jordan speaks      
18:30 EUR ECB President Lagarde Speaks         
21:00 KRW FX Reserves - USD     423.16B
21:30 AUD AIG Construction Index (Dec)     48.2
22:00 AUD Services PMI   48.3 47.3
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Home Loans (MoM)     -2.0%
00:30 AUD Invest Housing Finance (MoM)     -3.6%
00:30 JPY Services PMI (Jan)     52.4
00:30 HKD Manufacturing PMI (Jan)     49.6
01:45 CNY Caixin Services PMI (Jan)   51.6 48.0
05:00 INR Nikkei Services PMI (Jan)   58.1 58.5
05:00 SGD Retail Sales (MoM) (Dec)     -3.7%
05:00 SGD Retail Sales (YoY) (Dec)     6.2%
07:15 ZAR South Africa Standard Bank PMI (Jan)     50.2
07:45 EUR French Industrial Production (MoM) (Dec)   0.2% 2.0%
08:15 EUR Spanish Services PMI (Jan)   52.5 51.6
08:30 CHF SNB Gov Board Member Maechler Speaks         
08:30 HKD Retail Sales (YoY) (Dec)     -4.2%
08:45 EUR Italian Composite PMI (Jan)     49.6
08:45 EUR Italian Services PMI (Jan)   51.0 49.9
08:50 EUR French S&P Global Composite PMI (Jan)   49.0 49.0
08:50 EUR French Services PMI (Jan)   49.2 49.2
08:55 EUR German Composite PMI (Jan)   49.7 49.7
08:55 EUR German Services PMI (Jan)   50.4 50.4
09:00 NOK Unemployment Change (Jan)     58.78K
09:00 NOK Unemployment Rate n.s.a. (Jan)   1.80% 1.60%
09:00 EUR S&P Global Composite PMI (Jan)   50.2 50.2
09:00 EUR Services PMI (Jan)   50.7 50.7
09:30 GBP Composite PMI (Jan)   47.8 47.8
09:30 GBP Services PMI (Jan)   48.0 48.0
10:00 NOK House Price Index (YoY) (Jan)     1.50%
10:00 EUR PPI (MoM) (Dec)   -0.4% -0.9%
10:00 EUR PPI (YoY) (Dec)   22.5% 27.1%
12:00 BRL Industrial Production (YoY) (Dec)   -1.1% 0.9%
12:00 BRL Industrial Production (MoM) (Dec)     -0.1%
12:15 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
13:00 INR FX Reserves, USD     573.73B
13:00 BRL S&P Global Composite PMI (Jan)     49.1
13:00 BRL S&P Global Services PMI (Jan)     51.0
13:00 EUR ECB's Elderson Speaks         
13:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Jan)   4.3% 4.6%
13:30 USD Average Hourly Earnings (MoM) (Jan)   0.3% 0.3%
13:30 USD Average Weekly Hours (Jan)   34.3 34.3
13:30 USD Government Payrolls (Jan)     3.0K
13:30 USD Manufacturing Payrolls (Jan)   5K 8K
13:30 USD Nonfarm Payrolls (Jan)   185K 223K
13:30 USD Participation Rate (Jan)     62.3%
13:30 USD Payrolls Benchmark     374.00
13:30 USD Payrolls Benchmark, n.s.a.     462.00K
13:30 USD Private Nonfarm Payrolls (Jan)   180K 220K
13:30 USD U6 Unemployment Rate (Jan)     6.5%
13:30 USD Unemployment Rate (Jan)   3.6% 3.5%
14:45 USD S&P Global Composite PMI (Jan)     46.6
14:45 USD Services PMI (Jan)   46.6 46.6
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jan)   59.5 54.7
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Employment (Jan)     49.8
15:00 USD ISM Non-Manufacturing New Orders (Jan)     45.2
15:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI (Jan)   50.3 49.6
15:00 USD ISM Non-Manufacturing Prices (Jan)     67.6
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     609
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     771
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     -23.9K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     5.9K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     20.2K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     277.4K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     249.8K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     157.7K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     -25.3K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -171.0K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -209.0K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     25.7K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     155.2K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     -48.3K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     -30.7K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     -48.7K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -9.5K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -33.2K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     22.8K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -21.6K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     2.2K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     134.3K

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp